Werken starten eerste helft 2015

Om het verkeer op de ring van Aalst (R41) veiliger en vlotter te maken, starten het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Aalst in 2015 met ingrijpende werken.  De exacte startdatum ligt nog niet vast. Van zodra de planning in samenspraak met de aannemer werd uitgewerkt, brengen we u op de hoogte via deze nieuwsbrief. De werken zullen wellicht  3 jaren duren.

Blik op de timing

Prognose startdatum 1ste helft 2015:

  • fase 1 (1ste helft 2015 – eind 2015): werken  kruispunt Merestraat
  • fase 2a (midden 2015 – eind 2015): voorbereidende werken nutsmaatschappijen (sporadisch hinder mogelijk)
  • Fase 2b (begin 2016 – eind 2017): aanleg tunnel kruispunt Gentsesteenweg, kruispunt Raffelgemstraat
  • fase 3(voorjaar 2018): asfaltering Korte Vooruitzichtstraat – Ledebaan, Merestraat – Kwalestraat
  • fase 4(eind 2017 – najaar 2018): sanering viaduct, heraanleg Gentsesteenweg (Welvaartstraat – Ste -Annalaan)

Wat zal er juist gebeuren?

Momenteel is het dagelijks file rijden op de ring van Aalst (R41). Daarbij komt dat het op sommige punten gevaarlijk is om de ring te kruisen. Om die problemen te verhelpen, komt er een tunnel zowel onder het kruispunt met de Gentsesteenweg (N9) als onder het kruispunt met de Raffelgemstraat.  Ook het kruispunt met de Merestraat krijgt een facelift. Ondertussen renoveren we ook het verouderde viaduct (Ledebaan- Verbrandhofstraat) en wordt de zone van de Gentsesteenweg  tussen deWelvaarstraat  en de  Sinte Annalaan van gevel tot gevel heraangelegd. 

Veiliger en vlotter verkeer

De werken zullen  de ring veiliger en vlotter maken. Door de ondertunneling scheiden we het doorgaande verkeer van het  lokale verkeer, waardoor het verkeer een pak vlotter zal verlopen. Maar de werken zullen ook de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van Aalst ten goede komen. 

Lees hier waarom de werken noodzakelijk zijn.