Update 25/06: Asfaltwerken Boudewijnlaan (R41) afgerond !

Op maandag 22 juni startte de aannemer met de aanleg van een nieuwe asfaltlaag op de Boudewijnlaan (R41) tussen de Ledebaan en de Korte Vooruitzichtstraat. Tussen 22 juni en 25 juni wordt de rijrichting naar de tunnel aangepakt. De andere zijde van de Boudewijnlaan (R41) wordt later aangepakt, samen met de tweede fase van het viaduct. 

Situatie op het viaduct

De asfaltwerken op de ene helft van het viaduct zijn bijna achter de rug. Daarna plaatst de aannemer de nieuwe brugvoegen en als laatste stap wordt ook de nieuwe openbare verlichting geplaatst. Na het bouwverlof in augustus wisselt de aannemer van kant en zal ook de situatie voor het verkeer wijzigen