Tunnelwerken & Boudewijnlaan: afgewerkt

Wat verandert er in deze zone?

Op de ring van Aalst (R41) komt er dan een tunnel onder zowel de Gentsesteenweg (N9) als de Raffelgemstraat, waardoor het doorgaand verkeer van het lokale verkeer gescheiden wordt. Twee fietstunnels onder het kruispunt met de Merestraat zorgen voor een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers.