Start werkzaamheden: complexe aanbestedingsprocedure heeft invloed op timing

Om het verkeer op de ring van Aalst (R41) veiliger en vlotter te maken, starten het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Aalst in 2015 met ingrijpende werken. In onze vorige nieuwsbrief gaven we mee dat de werkzaamheden wellicht in de eerste helft van 2015 van start zouden gaan. De complexe aanbestedingsprocedure loopt echter langer dan voorzien. Hierdoor zullen de werken niet starten begin 2015.

Voor de werken van start kunnen gaan, moet een aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van  een aannemerdoorlopen worden. Om technische, financiële en juridische redenen is het belangrijk dat alle aspecten correct, gedetailleerd en deskundig worden uitgewerkt en vastgelegd. Door de grootschaligheid en de complexiteit van de werken,  neemt deze procedure  meer tijd in beslag dan verwacht. Pas als de aanbestedingsprocedure volledig rond is, kunnen we de definitieve startdatum bekend maken. De start van de werken zal ten vroegste  rond de zomer van 2015 zijn. De exacte startdatum ligt nog niet vast. Van zodra de planning is uitgewerkt, brengen we u op de hoogte via deze nieuwsbrief. De werken zullen 3 jaren duren.

Ervan uitgaande dat de werken midden 2015 kunnen starten, dan ziet de timing van de verschillende werken er zo uit:

  • Fase 1 (midden 2015 – eind 2015): werken  kruispunt Merestraat
  • Fase 2a (midden 2015 – eind 2015): voorbereidende werken nutsmaatschappijen (sporadisch hinder mogelijk)
  • Fase 2b (begin 2016 – eind 2017): aanleg tunnel kruispunt Gentsesteenweg, kruispunt Raffelgemstraat
  • Fase 3(voorjaar 2018): asfaltering Korte Vooruitzichtstraat – Ledebaan, Merestraat – Kwalestraat
  • Fase 4(eind 2017 – najaar 2018): sanering viaduct, heraanleg Gentsesteenweg (Welvaartstraat – Ste -Annalaan)