Start werken kruispunt Merestraat

Het eerste kruispunt dat wordt aangepakt, is dat met de Merestraat. Dat wordt zo’n 100 meter opgeschoven, in de richting van de E40. Eerst leggen we het nieuwe kruispunt aan, vervolgens wordt het oude opgebroken. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de verkeershinder grotendeels beperkt blijft. De aannemer gaat van start op maandag 24 augustus.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, verlopen de werken in vier fasen. In deze nieuwsbrief geven we u de algemene fasering mee en bekijken we de eerste fase in detail. Voor de start van elke nieuwe fase, of wanneer de verkeerssituatie wijzigt, brengen we u op de hoogte.

fasering Merestraat

Fase 1: Aanleg nieuwe kruispunt - kant ASZ (24 augustus 2015 – april 2016)

  • Tijdens de eerste week van de werken, van 24 tot 31 augustus, moet het verkeer in de Siesegemlaan, ter hoogte van het ASZ, in beide richtingen over één rijstrook. Dit zal extra vertragingen met zich meebrengen. De aannemer zal een paar verlichtingspalen verwijderen, een gracht dichten en enkele bomen rooien. Hij voorziet ook twee doorsteken door de middenberm. Die maatregelen zorgen ervoor dat er vanaf 1 september twee rijstroken per rijrichting beschikbaar zijn.
  • De verkeerslichten aan het oude kruispunt blijven in dienst. Het verkeer kan via een doorsteek door de middenberm langs de werf rijden en beschikt in beide richtingen over twee rijstroken. De snelheid wordt beperkt tot 50km/u.
  • Fietsers die richting de Boudewijnlaan en Nieuwerkerken rijden, volgen een omleiding langs de Kwalestraat, de Molendreef en de Gentsesteenweg. 
  • Ter hoogte van het ASZ wordt parkeren tijdelijk onmogelijk aan beide kanten van de Siesegemlaan. 

Fase 2: Aanleg nieuwe kruispunt – kant Erpe-Mere (februari 2016 – juli 2016)

  • De verkeerssituatie blijft min of meer dezelfde, maar nu rijdt het verkeer langs de andere kant van de weg. De verkeerslichten aan het oude kruispunt blijven in dienst. Het verkeer beschikt nog steeds over twee rijstroken in beide richtingen.
  • Voor fietsers geldt dezelfde omleiding als in fase 1.
  • Parkeren blijft onmogelijk langs beide kanten van de Siesegemlaan. Een tijdelijke carpoolparking zal tegen mei 2016 beschikbaar zijn.

Fase 3: afbraak oude kruispunt – kant ASZ (juli 2016 – september 2016)

  • Om de hinder te beperken gaan de verkeerslichten aan het nieuwe kruispunt eerst in dienst. Vervolgens wordt het oude kruispunt afgebroken. Het verkeer rijdt via een doorsteek door de middenberm langs de werfzone en beschikt in beide richtingen over twee rijstroken.

Fase 4: afbraak oude kruispunt – kant Erpe-Mere (september – oktober 2016)

  • De verkeerssituatie blijft min of meer dezelfde, maar nu rijdt het verkeer, opnieuw via een doorsteek door de middenberm, langs de andere kant van de weg.

Het eindresultaat

Omdat het kruispunt verschoven wordt, zal het verkeer dat uit de tunnel komt de verkeerslichten tijdig opmerken. Vervolgens kunnen bestuurders vlotter doorrijden, want de verkeerslichten van de Merestraat en de Kwalestraat worden op elkaar afgestemd (groene golf). Twee fietstunnels onder het kruispunt zorgen voor een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers.