Situatie Boudewijnlaan vanaf 27 juni

In de week van 27 juni start een nieuwe fase in de ingrijpende werken aan de ring van Aalst. Dit zal vooral een impact hebben voor de Boudewijnlaan en op doorgaand vrachtverkeer richting viaduct.

  • Vanaf 27 juni zullen enkele zijstraten niet langer bereikbaar zijn vanaf de Boudewijnlaan. Op het onderstaande kaartje kan u de bereikbaarheid nagaan van de verschillende zijstraten van de Boudewijnlaan.
  • Ook Square Geerinckx wordt vanaf maandag 27 juni afgesloten voor het verkeer om de werken in optimale omstandigheden te laten verlopen
  • Ter hoogte van het kruispunt met de Raffelgemstraat verdwijnt de met lichten geregelde oversteekplaats vanaf 7 juli. Op 8 juli treedt de tijdelijke voetgangersbrug in dienst tot midden 2017. Hierdoor zullen de Naarstigheidstraat en de Raffelgemstraat afgesloten worden. Fietsers die willen oversteken, volgen best de omleiding via de Biekorfstraat en de Welvaartstraat.
  • Op de Boudewijnlaan blijft verkeer in beide richtingen mogelijk voor autoverkeer. Vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton kan enkel richting E40 rijden langs de werfzone. Richting viaduct geldt een verbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Langs de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30km/u.