Praktisch: fasering

Zone:

Eens de tunnels op de Boudewijnlaan (R41) in dienst zijn, start de aannemer met de vernieuwing van het viaduct. Hij werkt afwisselend langs beide kanten van het viaduct: zo blijven er steeds 2 rijstroken (dus 1 in elke richting) beschikbaar.  Het viaduct blijft bijgevolg steeds toegankelijk. Voetgangers en fietsers kunnen de Boudewijnlaan (R41) veilig kruisen met een tijdelijk fietspad onder het viaduct. 

De verkeerslichten aan het kruispunt met de Ledebaan gaan tijdelijk uit dienst, omdat er in de werfzone tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst.

Meer details over de fasering volgen voor de start van de werken.