Praktisch: fasering

Zone:

 

Voorbereidende werken en werken aan onderzijde viaduct

De voorbereidende werken voor de renovatie van het viaduct zijn al geruime tijd bezig. Op de brug is een hangstelling naast de leuningen geplaatst voor de veiligheid van de arbeiders. de aannemer is ook sonderingen aan het nemen ter hoogte van de brugvoegen. Ook aan de onderzijde van het viaduct is de aannemer al sinds januari bezig met betonherstellingen. Sinds 11 maart kunnen fietsers niet meer over het viaduct rijden en moeten een omleiding volgen. Voetgangers kunnen er wel nog langs. Parkeren op het viaduct is nu ook niet meer mogelijk tot eind 2020, het einde van de werken.

Sanering bovenzijde van het viaduct: 30 april tot eind 2020

Op 30 april zijn we gestart met de renovatie van de bovenzijde van het viaduct. Na opbraak, bouwen we het viaduct terug op met een nieuwe waterdichting en een wegdek met gescheiden fietspaden. De brug krijgt ook nieuwe leuningen, nieuwe verlichting en een betonnen vangrail in het midden. De sanering duurt tot eind 2020.

Verkeerssituatie

De verkeerslichten aan het kruispunt met de Ledebaan gaan tijdelijk uit dienst, omdat er in de werfzone tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst.

Het gemotoriseerd verkeer krijgt één rijstrook in elke richting langs de kant van het viaduct waar er niet gewerkt wordt. In de eerste fase werkt de aannemer op de zijde richting E40. De op- en afrit  van en naar de N41 is hierdoor afgesloten. Verschillende omleidingen gaan in voege:

  • Het verkeer richting Dendermonde rijdt om via de Eendrachtstraat, Pierre Corneliskaai, Denderstraat (Zwarte Hoekbrug), Tragel, Kunstzijdestraat en de rotonde N41.
  • Het verkeer van Dendermonde richting Vijfhuizen of E40 rijdt om via rotonde N41 en rotonde Neuzeke. 
  • Het doorgaand verkeer richting Aalst rijdt om via de rotonde Appels, de N416 en de N442.
  • Voor de fietsers blijft dezelfde omleiding van kracht.
  • Voetgangers kunnen steeds langs de werfzone.

 

In de tweede fase pakken we de andere rijrichting, richting Dendermonde, aan. Op dat moment sluiten we de op- en afrit langs de andere zijde van het viaduct af en gaan nieuwe omleidingen in voege. In deze fase bouwen we ook een nieuwe rechtsreekse afslag van het viaduct naar de Pierre Corneliskaai als toegangsweg naar Wijngaardveld.