Overzicht: wat verandert er in deze zone?

Zone:

De ondertunneling van de Raffelgemstraat en de Gentsesteenweg (N9) is cruciaal voor de leefbaarheid van de stad. Het centrum wordt minder belast en het omgevingslawaai in de buurt van de ring zal verminderen.

Van kruispunt naar rotonde Gentsesteenweg (N9) met de Boudewijnlaan (R41)

Op het kruispunt van de Gentsesteenweg (N9) en de Boudewijnlaan (R41) komt een rotonde met daaronder een tunnel. Die tunnel start aan de Renault-garage en loopt tot de Gentsesteenweg. Enkel onder het kruispunt van de Gentsesteenweg (N9) is de tunnel volledig gesloten. De snelheid in de tunnel is beperkt tot 50km/u.  Bovenop de tunnel komt een rotonde met twee rijstroken, waar de Gentsesteenweg (N9) op aansluit. Fietsers en voetgangers kunnen veilig oversteken.

Rotonde Boudewijnlaan (R41) met de Raffelgemstraat

Ook het kruispunt van de Boudewijnlaan met de Raffelgemstraat wordt ondertunneld: de tunnel start aan de de Gentsesteenweg (N9) en loopt tot de Korte Vooruitzichtstraat. Enkel onder het kruispunt met de Raffelgemstraat is de tunnel volledig gesloten. Bovenop de tunnel komt er een rotonde en een groene zone, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Langs de tunnel komen er parkeerplaatsen (afgewisseld met bomen), een ventweg in betonverharding (30km/u) en brede voetpaden.

Daarnaast krijgt de Boudewijnlaan tussen de Korte Vooruitzichtstraat en de Ledebaan ook een nieuw wegdek (top- en onderlaag) in asfalt. Dit verhoogt de veiligheid en het rijcomfort.