Overzicht: wat veranderde er in deze zone?

Zone:

Ter informatie: deze zone is volledig afgewerkt.

Kruispunt Siesegemlaan (R41) met de Merestraat

Het kruispunt van de Siesegemlaan met de Merestraat is opgeschoven, zo’n honderdtal meter in de richting van de E40. Zo merkt het verkeer dat uit de tunnel komt tijdig de verkeerslichten op. U kunt hier vlotter kunnen doorrijden, want de verkeerslichten van de Merestraat en de Kwalestraat worden op elkaar afgestemd (groene golf).

Twee fietstunnels onder het kruispunt zorgen voor een ­veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Fietsers komende van Erpe-Mere, kunnen aan het kruispunt verder rijden op de nieuwe fietspaden langs het ASZ. Zo rijden ze veilig naar de Aalsterse binnenstad.

Nieuw wegdek Boudewijnlaan

Tussen de Merestraat en de Kwalestraat krijgt de Boudewijnlaan een nieuw wegdek (top- en onderlaag) in asfalt. Dit verhoogt de veiligheid en het fietscomfort.