Op 22 september 2017 fasewissel tunnelwerken – langere wachttijden verwacht

Op 22 september vervangen we de huidige ovonde ter hoogte van de Gentsesteenweg (N9) en de Boudewijnlaan (R41) door een compacte rotonde. Alle bewegingen blijven mogelijk, maar de capaciteit op de rotonde zal verminderen. Hierdoor verwachten we een toename van de wachttijden op alle takken naar  de rotonde. Houd dus rekening met langere reistijden.

Van ovonde naar rotonde

De tunnelwerken gaan een nieuwe fase in ter hoogte van de Gentsesteenweg (N9) en de Boudewijnlaan (R41). De aanpassing naar een compactere rotonde is nodig om de verbindingsweg tussen beide tunnels en de toegangswegen van en naar de tunnels aan te leggen. Daarbij verdwijnt ook de aparte bypass vanuit Erpe-Mere (N9) naar de E40. Dit verkeer zal via de rotonde moeten rijden. Op de plek van de bypass leggen we de definitieve weg aan.

Doordat de nieuwe rotonde veel compacter is, zal de capaciteit verminderen. Hierdoor worden langere reistijden verwacht in alle richtingen.

Extra hinder tijdens fasewissel op 22 september

Na de ochtendspits op 22 september richt de aannemer de nieuwe rotonde in. Hij moet de signalisatie verplaatsen, markeringen verwijderen en nieuwe aanbrengen. Dit zal heel wat verkeershinder met zich meebrengen. We raden aan om de werfzone op die dag zo veel mogelijk te mijden.