Nieuws

Hou onze website in de gaten

2 juli 2015

Omdat de werken dichterbij komen, hebben we de website www.ringaalst.be in een nieuw kleedje gestoken. In één oogopslag ziet u voortaan welke werken ‘bezig zijn’ en welke werfzones voor u van belang zijn.

Start nutswerken Gentsesteenweg

2 juli 2015

Om de verkeershinder bij de start van het nieuwe schooljaar te beperken, starten de nutswerken in de Gentsesteenweg nog tijdens de vakantie, op maandag 17 augustus.

Start werken kruispunt Merestraat

2 juli 2015

Het eerste kruispunt dat wordt aangepakt, is dat met de Merestraat. Dat wordt zo’n 100 meter opgeschoven, in de richting van de E40. Eerst leggen we het nieuwe kruispunt aan, vervolgens wordt het oude opgebroken. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de verkeershinder grotendeels beperkt blijft. De aannemer gaat van start op maandag 24 augustus.

Aankondigingsborden langs de ring

3 juni 2015

Borden langs de weg maken het u duidelijk. 

Praktisch: werken Merestraat en Siesegemlaan zijn afgerond

3 juni 2015

De werken ter hoogte van de Merestraat en de Siesegemlaan zijn afgerond. 

Afstemming met de werf op N45

5 mei 2015

Door de werven in Aalst en omgeving goed op elkaar af te stemmen, streven we naar zo weinig mogelijk hinder.

De werken starten aan het kruispunt met de Merestraat

5 mei 2015

Op 24 augustus start de herinrichting van het kruispunt aan de Merestraat. Het kruispunt schuift een 100-tal meter op richting E40, zodat het op een veilige afstand van het tunneleinde ligt.

Werken starten 24 augustus 2015

5 mei 2015

De startdatum voor de werkzaamheden aan de ring van Aalst ligt vast. Op maandag 24 augustus gaat de aannemer van start. De eerste werf is die aan de Merestraat. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, stemmen we de werken in Aalst en omgeving zo goed mogelijk op elkaar af.

Overzicht werven regio Aalst

6 maart 2015

Het Agentschap Wegen en verkeer investeert fors in de ring van Aalst. Maar ook op andere plaatsen in en rond Aalst wordt gewerkt. We zetten in op onderhoud van de wegen en we maken werk van veilige kruispunten en fietsverbindingen.

Opgelet: fout in kaart katern ‘Denderend Aalst’

22 december 2014

Eind december verscheen  in ‘Denderend Aalst’ een katern over de werkzaamheden van de Ring van Aalst. In de kaart op de binnenpagina is een fout geslopen. Door een vormfout worden de werfzones nu net naast de weg weergegeven, in plaats van op de Ring zelf. Dit kan voor verwarring zorgen.