Nieuws

Praktisch: werken Merestraat en Siesegemlaan zijn afgerond

3 juni 2015

De werken ter hoogte van de Merestraat en de Siesegemlaan zijn afgerond. 

Afstemming met de werf op N45

5 mei 2015

Door de werven in Aalst en omgeving goed op elkaar af te stemmen, streven we naar zo weinig mogelijk hinder.

De werken starten aan het kruispunt met de Merestraat

5 mei 2015

Op 24 augustus start de herinrichting van het kruispunt aan de Merestraat. Het kruispunt schuift een 100-tal meter op richting E40, zodat het op een veilige afstand van het tunneleinde ligt.

Werken starten 24 augustus 2015

5 mei 2015

De startdatum voor de werkzaamheden aan de ring van Aalst ligt vast. Op maandag 24 augustus gaat de aannemer van start. De eerste werf is die aan de Merestraat. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, stemmen we de werken in Aalst en omgeving zo goed mogelijk op elkaar af.

Overzicht werven regio Aalst

6 maart 2015

Het Agentschap Wegen en verkeer investeert fors in de ring van Aalst. Maar ook op andere plaatsen in en rond Aalst wordt gewerkt. We zetten in op onderhoud van de wegen en we maken werk van veilige kruispunten en fietsverbindingen.

Opgelet: fout in kaart katern ‘Denderend Aalst’

22 december 2014

Eind december verscheen  in ‘Denderend Aalst’ een katern over de werkzaamheden van de Ring van Aalst. In de kaart op de binnenpagina is een fout geslopen. Door een vormfout worden de werfzones nu net naast de weg weergegeven, in plaats van op de Ring zelf. Dit kan voor verwarring zorgen.

Lees het handige overzicht in Denderend Aalst

17 december 2014

De website www.RingAalst.be geeft u een gedetailleerd overzicht van de toekomstplannen en werkzaamheden. Wilt u het allemaal nog eens doornemen in een handig en beknopt overzicht, lees dan de december-editie van Denderend Aalst, het stadsmagazine voor elke inwoner van Aalst.

Bereikbaarheidsadviseur helpt handelaars

17 december 2014

De werken zullen op heel wat mensen een invloed hebben. Werknemers zullen een andere route moeten nemen naar hun werkplek, handelaars zullen tijdelijk op een andere manier bereikbaar zijn, klanten en leveranciers moeten misschien hun route aanpassen…

Start werkzaamheden: complexe aanbestedingsprocedure heeft invloed op timing

17 december 2014

Om het verkeer op de ring van Aalst (R41) veiliger en vlotter te maken, starten het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Aalst in 2015 met ingrijpende werken. 

De werken in beeld

27 oktober 2014

Zin om al eens over de nieuwe ring van Aalst (R41) te rijden? Bekijk dan dit filmpje en neem plaats in onze virtuele rode auto.  We nemen u mee op vier verschillende routes die u een mooi toekomstbeeld geven.