Nieuwe fase Boudewijnlaan (R41) op dinsdag 14 augustus

 

Vanaf dinsdag 14 augustus gaat een volgende fase van start op de Boudewijnlaan (R41).
Concreet wordt er tijdelijke wegenis aangelegd en verschuift het verkeer in beide richtingen naar buiten toe. Dit om de definitieve aansluiting van de tunnel met de Boudewijnlaan (R41) te kunnen realiseren. Het fietspad en de parkeerstrook verdwijnen in deze zone tot het einde van de aanleg. 

De parkeerverboden werden reeds geplaatst. De bestaande fietsomleidingen blijven nog steeds van kracht.
Garages/opritten en de bewonersparking blijven wel bereikbaar.
Verkeer komende van de Gentsesteenweg (N9) kan niet meer afslaan richting Korte Vooruitzichtstraat, wel via de Biekorfstraat.