Huidige situatie Boudewijnlaan (vanaf 10/03/17)

Vanaf 10 maart verandert de situatie op de Ring Aalst.  De werfzone op de Boudewijnlaan (R41) verschuift naar het midden van de baan. Ter hoogte van het oude kruispunt met de Merestraat starten de laatste werken (zie overzichtskaart).

De situatie aan de ovonde wijzigt lichtjes:

- De huidige drie rijstroken worden twee rijstroken. Dat is nodig voor de tunnelwerken binnen de ovonde.

- Er gaat vrijdag wel een tweede bypass open voor verkeer vanuit de Gentsesteenweg (N9) kant Vijfhuizen met bestemming E40/ASZ. Dit verkeer hoeft dus niet meer via de ovonde te rijden.

Deze situatie duurt zeker tot half juli 2017.