Hoe bouwen we tunnelwanden?

De werken aan de Boudewijnlaan zijn deze week een nieuwe fase ingaan. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de nieuwe werken met wat vertraging van start gegaan. Daarom zal pas vanaf donderdag 30 juni (voor de ochtendspits) de nieuwe situatie met de omleiding voor het vrachtverkeer ingaan. Op deze pagina leggen we uit hoe we de tunnelwanden kunnen bouwen met een veilige doorgang voor verkeer en omwonenden. 

Voor de opbouw van de betonnen tunnelwanden worden diepwanden gegraven. Op onderstaande tekening (met dank aan Spoorzone Delft) kan u zien hoe deze geavanceerde techniek in zijn werk gaat.

De graafmachine voor de diepwanden staat op de werf zelf en schuift mee met de werken. De bentonietcentrale staat op Square Geerinckx. Via een pijplijn wordt de ruimte van de diepwanden opgevuld met een mengsel van water en klei (lijkt een beetje op dikke chocolademelk). Onze tunnelwanden worden zo meter na meter op een veilige manier gemaakt.

Bekijk het filmpje op de website.

Deze zware machinerie heeft plaats nodig. Om de werken veilig en vlot te laten verlopen is het nodig om voldoende ruimte te voorzien. Dit betekent onder andere dat werfverkeer veilig op en af moet kunnen rijden. Niettemin is het bijzonder belangrijk dat alle inwoners van de Boudewijnlaan op een veilige manier hun huis kunnen bereiken. Om de inwoners deze veilige toegang tot hun huis te verzekeren, is een voetpad van 1 meter breed voorzien.

Daardoor zijn de rijstroken versmald. Eén strook, komende van het viaduct, is wat breder. Hierlangs kan zwaar verkeer passeren. De strook in de richting van het viaduct is smaller. Daarom kan zwaar verkeer richting viaduct niet via de Boudewijnlaan, en zullen ze de omleiding moeten volgen. Op deze manier kunnen we zorgen voor een veilige doorgang van verkeer en bewoners – en kunnen de werken op een vlotte manier verlopen.

Op de schets hieronder kun je zien hoe de situatie is op de Boudewijnlaan.