Gentsesteenweg (N9): afgewerkt

Wat verandert er in deze zone?

Tussen de Welvaartstraat en de Sinte-Annalaan is de Gentsesteenweg volledig heraangelegd. De rioleringen zijn vernieuwd, er zijn nieuwe, brede fiets- en voetpaden aangelegd. Bij de heraanleg zijn ook brede parkeerstroken voorzien, afgewisseld met groen. 

 

Deze werken zijn afgerond.