Gentsesteenweg (N9)

Wat verandert er in deze zone?

Tussen de Welvaartstraat en de Sinte-Annalaan wordt de Gentsesteenweg volledig heraangelegd. De rioleringen worden vernieuwd, er komen nieuwe brede fiets- en voetpaden. Er zullen ook brede parkeerstroken worden aangelegd, afgewisseld met groen. Om hiervoor voldoende ruimte te voorzien zal de huidige aparte busbaan verdwijnen.