Fasewissel en zware hinder vanaf 13 februari

Op maandag 13 februari start een nieuwe fase in de werken op de ring van Aalst (R41).  Op het kruispunt van de Gentsesteenweg (N9) met de Boudewijnlaan start de aannemer met tunnelwerken. Daarnaast start Farys ook met ingrijpende werken aan de drinkwaterleiding die onder de Gentsesteenweg ligt.

Om de werken mogelijk te maken zal het kruispunt verdwijnen en vervangen worden door een ovonde (langgerekte rotonde). Alle verkeersbewegingen op de rotonde blijven mogelijk, behalve de beweging van de ovonde naar de Gentsesteenweg richting centrum. Deze situatie zal vier weken duren. We verwachten zeer ernstige hinder in de ruimte omgeving van de werfzone, en roepen iedereen op om zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen en de randparkings. Ook de bussen van De Lijn zullen moeten omrijden.

De oude drinkwaterleiding, die van Ukkel naar Oostende loopt, moet uit dienst worden genomen. Daarbij moet de nieuwe vervangende drinkwaterleiding in dienst worden genomen en aangesloten worden op de doorgaande drinkwaterleiding. Deze werken zijn zeer nauwgezet en hebben veel opvolging nodig. Om dit goed te kunnen uitvoeren werkt Farys langs beide zijden van het kruispunt van de ring met de Gentsesteenweg. Farys zal er vier weken lang 7 dagen op 7 aan de slag zijn om deze klus te klaren.

Tegelijkertijd start de aannemer met tunnelwerken in het midden van het kruispunt. In het midden van de ovonde komt een nieuwe werfzone waarbij de aannemer veilig de put voor de tunnel kan graven.

Omleidingen

Het verkeer zal rond deze werfzone kunnen rijden via de tijdelijke ovonde. Zo blijven alle verkeersbewegingen mogelijk, behalve de beweging naar het centrum van Aalst via de Gentsesteenweg. Deze weg is te smal om daar verkeer in beide richtingen langs te sturen. Alle verkeer moet gedurende 4 weken omrijden.

Doordat er geen verkeer meer mogelijk is van de rotonde in de richting van het centrum zal tijdelijk de halte ‘Welvaartstraat’ afgeschaft worden. De ander haltes worden normaal bediend. Het gaat specifiek om de volgende lijnen die zullen worden omgeleid:

  • Lijn 91: Zottegem - Aalst
  • Lijn 92: Zottegem - Aalst
  • Lijn 93: Herzele - Aalst
  • Lijn 94: Gent - Aalst
  • Lijn 96: Gent - Aalst
  • Lijn 98: Uitbergen - Aalst.

Gemotoriseerd verkeer richting centrum volgt de volgende omleidingen:

  • Autoverkeer moet de ring oprijden/volgen richting E40 en dan links afslaan aan de Kwalestraat.
  • Zwaar verkeer (+7.5 ton) rijdt om via de ring (R41), de E40, de afrit Aalst naar de N45 en zo verder richting centrum.

Na 13 maart verandert de situatie aan de ovonde, waardoor verkeer weer in twee richtingen van en naar het centrum kan rijden. Dan komen ook de omleidingen te vervallen.

Hinder en alternatieven

Deze fase zal zeer ernstige hinder met zich meebrengen in de ruime omgeving van de werfzone. Om de bereikbaarheid van Aalst zo groot mogelijk te houden, zijn bij de start van de werf verschillende maatregelen genomen. Er zijn verschillende parkings aan de rand van de stad met een vlotte busverbinding naar de stad. Ook de fiets, al dan niet in combinatie met een parking, is een prima alternatief. Er zijn ondertussen twee nieuwe fietstunnels in gebruik die een veilige en vlotte rit naar de stad garanderen voor (brom)fietsers. Is de auto de enige optie, overweeg dan of u de spits kunt mijden.

Op http://www.ringaalst.be/aalst-blijft-bereikbaar vindt u praktische tips met betrekking tot de bereikbaarheid.