Extra carpoolparkings voor minder hinder

Om de verkeersoverlast door de werken aan de ring rond Aalst (R41) zoveel mogelijk te beperken, legt het Agentschap Wegen en Verkeer nog twee carpoolparkings aan, P4 en P5. P4 komt in de Kwalestraat en heeft plaats voor 120 auto’s. Deze zal in maart worden aangelegd. P5 komt in de Merestraat en zal 155 auto’s kunnen opvangen. Op deze parking voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer een fietsenstalling en een tijdelijke bushalte van De Lijn. Deze parking zal in de loop van april of mei worden aangelegd.

Beide parkings bieden handige oplossingen om het verkeer stadinwaarts te beperken. Eerder werd al een extra bewonersparking (P3) in de Boudewijnlaan aangelegd. Deze nieuwe parkings zijn beschikbaar voor iedereen.