De werken starten aan het kruispunt met de Merestraat

Op 24 augustus start de herinrichting van het kruispunt aan de Merestraat. Het kruispunt schuift een 100-tal meter op richting E40, zodat het op een veilige afstand van het tunneleinde ligt. Zo blijft het kruispunt zichtbaar voor bestuurders die straks uit de tunnel rijden.  De verkeerslichten op de kruispunten met de Merestraat en Kwalestraat worden als groene golf ingesteld. Onder het kruispunt bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee fietstunnels. Tijdens de werken aan de Merestraat blijven steeds twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar.

Tegelijkertijd gaat de aannemer aan de slag langs de Boudewijnlaan. Waar straks de tunnel komt, start hij met voorbereidende werken in de voortuinen van de woningen. Vanaf eind september leggen de nutsmaatschappijen nieuwe leidingen. Daarna, in het voorjaar van 2016, starten de tunnelwerken zelf.