Bereikbaarheidsadviseur helpt handelaars

De werken zullen op heel wat mensen een invloed hebben. Werknemers zullen een andere route moeten nemen naar hun werkplek, handelaars zullen tijdelijk op een andere manier bereikbaar zijn, klanten en leveranciers moeten misschien hun route aanpassen… Situaties die vragen, bekommernissen en suggesties zullen oproepen. Het Agentschap Wegen en verkeer zet een bereikbaarheidsadviseur in als brugfiguur.

Heeft u nu al concrete vragen over de bereikbaarheid van uw zaak tijdens de werken? Zit u met een specifieke bekommernis? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Hij luistert naar uw vragen, bespreekt ze met de werfleiding  en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord.

U kunt mailen naar bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be of bellen op 0485 42 07 88.