Bereikbaarheidsadvies

Aangezien de werken een impact kunnen hebben op de mobiliteit van uw personeel, leveranciers en bezoekers, wil het Agentschap Wegen en Verkeer u goed en tijdig informeren over het verloop van de werken en de mogelijke verkeershinder die ze met zich meebrengen.

Omleidingen

We begrijpen dat u met vragen zit over uw bereikbaarheid, de exacte timing van de werken, de geplande signalisatie en de mogelijke transportroutes van uw klanten en leveranciers. We willen u dan ook zo goed mogelijk informeren bij elke wijziging.

U kunt alle relevante informatie vinden op onze website, oa via de handige links per transportmiddel rechts op deze pagina. Daar kunt u ook informatie vinden die u kunt overnemen op uw website of via uw andere communicatiekanalen. 

  • Beeld- en kaartmateriaal (in webvriendelijke formaten). Wenst u hoge resolutiebeelden voor druk of andere beelden, stuur dan gerust een vraag via dit formulier.
  • Een webvriendelijke button voor op uw website. U kunt de button meteen linken aan www.ringaalst.be of linken aan een pagina op uw eigen website.

Bereikbaarheidsadviseur

Om de ongemakken tijdens de werken voor handelaars/bedrijven te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Heeft u concrete vragen over de bereikbaarheid van uw zaak tijdens de werken? Zit u met een specifieke bekommernis? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Zij luistert naar uw vragen, bespreekt ze met de werfleiding  en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord.

U kunt mailen via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
of bellen naar 0476 72 22 57.