Aanpak hinder: sanering viaduct Ledebaan

 

Sinds de start van deze werken volgen we, samen met de politie en de stad Aalst, de verkeerssituatie nauwgezet op, evalueren we en sturen we bij waar dat mogelijk is. Zo zijn er al aanpassingen aan de signalisatie uitgevoerd en wijzigingen aan de verkeerslichtenregeling gepland. Daarnaast zien we dat meer en meer mensen gebruik maken van alternatieve routes. Hierdoor is er al een verbetering van de verkeersdoorstroming zichtbaar. We blijven ter plaatse de situatie opvolgen en als de komende dagen blijkt dat nog extra aanpassingen mogelijk zijn om de veiligheid en de doorstroming te verhogen, zullen we die ook uitvoeren.